Chi tiết về Tác giả

Hưng, Nguyễn Văn

 • T. 18, S. 4 (2011) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  NGÀNH THÚ Y VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN Ở THỪA THIÊN HUẾ
  Tóm tắt  XML
 • T. 23, S. 6 (2016) - Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành
  Hoạt động hội chăn nuôi thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế 6 tháng đầu năm 2016
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
  Hiệu quả từ mô hình giết mổ gia súc tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái tại Thừa Thiên Huế
  Tóm tắt  PDF