Chi tiết về Tác giả

Duyên, Phạm Thị

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Thực trạng bệnh viêm não Nhật bản ghi nhận tại bệnh viện lớn một số tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009-2014
    Tóm tắt  PDF