Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Đầu mối

Đinh Thị Ngọc Linh
Biên tập viên
Viện Nghiên cứu Châu Âu
176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0936378318
Email: dinh_ngoc_linh_2004@yahoo.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnNghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581