Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 7 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khủng hoảng nợ công châu Âu liệu sắp đến hồi kết?

Nguyễn Nhâm

Tóm tắt


     Lý giải nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ công ở châu Âu với những hệ lụy của nó, những khó khăn trong việc khắc phục tình trạng này.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581