Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nga tiếp tục chính sách đối ngoại cứng rắn trong quan hệ với phương Tây

Bùi Huy Khoát

Tóm tắt


     Bài viết bàn luận và phân tích chính sách đối ngoại cứng rắn trong quan hệ với phương Tây thời Tổng thống Putin cầm quyền và sự tiếp tục của chiều hướng này.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581