Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 5 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp vượt rào cản kỹ thuật để đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU

Đỗ Đức Bình

Tóm tắt


      Bài báo phản ánh và phân tích một số rào cản về kỹ thuật của EU đối với hàng thủy sản Việt Nam, qua đó đưa ra các giải pháp vượt rào cản kỹ thuật để đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường EU.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581