S. 11 (2012)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011). Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Nga gia nhập WTO: Những cơ hội và thách thức. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 10
Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga hiện nay – những thách thức và hướng triển khai. Tóm tắt PDF
Chúc Bá Tuyên 23

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội của Đức sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tóm tắt PDF
Đỗ Hồng Huyền 33
Chiến lược vũ trụ của Mỹ. Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhâm 43
Sự điều chỉnh chiến lược của Nga ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 50

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Ảnh hưởng của kiến trúc Hy Lạp – Rôma cổ đại đến kiến trúc Tây Âu trung đại. Tóm tắt PDF
Bùi Thị Ánh Vân 60

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Vai trò của Pháp trong việc phá vỡ thế bao vây, cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây đối với Việt Nam những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX. Tóm tắt PDF
Võ Minh Hùng 70
Quan hệ Việt Nam – CHLB Đức và vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở Đức. Tóm tắt PDF
Chử Thị Nhuần 80


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581