S. 10 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Tìm hiểu cơ chế hoạt động nội bộ của các đảng Dân chủ xã hội ở Anh, Đức, Thụy Điển. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quế, Tống Đức Thảo 3
Mấy nét về tổ chức và hoạt động của Công đảng Anh. Tóm tắt PDF
Mai Hoài Anh 13
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và vấn đề gia nhập Liên minh Châu Âu. Tóm tắt PDF
Bùi Nhật Quang 21

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Khủng hoảng khu vực tiền tệ EUR: lỗi cấu trúc, giải pháp và những kịch bản tương lai. Tóm tắt PDF
Trương Minh Huy Vũ 29
Hệ thống buôn bán phát thải của Liên minh Châu Âu – Cơ chế ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tóm tắt PDF
Bùi Việt Hưng 40

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quá trình tranh giành quyền “bảo hộ” Campuchia giữa Pháp và Xiêm (1855-1867) Tóm tắt PDF
Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng, Nguyễn Thành Tuấn 50
Vai trò của Oliver Cromwell trong giai đoạn cầm quyền (1649 - 1658) đối với sự phát triển của ngoại thương Anh. Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Dũng 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài, Vũ Quang Huy 67


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581