S. 11 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Về mô hình nhà nước phúc lợi Bắc Âu. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran (2001 - 2008) và thái độ của châu Âu. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tận, Trần Ngọc Vĩ 10

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Nghị viện Châu Âu – những nét đặc trưng của chế độ cộng hòa đại nghị. Tóm tắt PDF
Đặng Minh Đức 22
Sự thành lập Công ty Đông Ấn Anh và những nỗ lực thâm nhập phương Đông trong thế kỷ XVII. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Vinh 33
Thời đại hoàng kim của thương nhân Ryukyu thế kỷ XV – XVII. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàn, Lê Văn Dũng 42

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Văn hóa, chuẩn mực văn hóa và giao tiếp liên văn hóa: trường hợp CHLB Đức. Tóm tắt PDF
Phạm Quang Minh 50
Nhiệm vụ dân tộc trong Cách mạng Tư sản Pháp 1789. Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Liên minh quân sự giữa chúa Trịnh với Hà Lan trong cuộc nội chiến Trịnh – Nguyễn thế kỷ XVII. Tóm tắt PDF
Trần Nam Tiến 64
Bộ máy quản lý tài chính ở Liên bang Đông Dương thuộc Pháp trước năm 1945 Tóm tắt PDF
Hồ Tuấn Dung 75


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581