S. 7 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Luận cương tháng Tư của V. I. Lênin và vấn đề giành chính quyền trong cách mạng XHCN tháng Mười Nga Tóm tắt PDF
Lê Văn Anh 3
Quá trình ra đời và mở rộng Liên minh châu Âu (EU) nhìn từ góc liên văn hoá Tóm tắt PDF
Lương Văn Kế 11

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Cơ chế kiềm chế đối trọng giữa lập pháp và hành pháp trong thực thi quyền lực nhà nước ở Công hoà Pháp Tóm tắt PDF
Tống Đức Thảo 21
Vài nét về du lịch Tây Ban Nha Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Đến 31

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Dịch vụ giáo dục của WTO: lợi hại thế nào? Tóm tắt PDF
Bùi Hiền 37
Mối quan hệ giữa vùng văn hoá và phát triển kinh tế - bối cảnh châu Âu Tóm tắt PDF
Trần Phương Hoa 41

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thúc đẩy tiến trình tự do hoá chuyển đổi Việt Nam đồng (VND) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Tài 55
Nâng cao mối quan hệ hợp tác đối tác Việt Nam - EU lên tầm cao mới Tóm tắt PDF
Đoàn Tất Thắng 64
Tác động của vốn ODA tới xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Tóm tắt PDF
Trần Thị Giang Thanh 68

THÔNG TIN

Kinh nghiệm tổ chức Festval của Italia có thể áp dụng cho chúng ta? Tóm tắt PDF
Diễm Thị Thanh Hải 73


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581