Chi tiết về Tác giả

Nhật Quang, Bùi

  • S. 10 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và vấn đề gia nhập Liên minh Châu Âu.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2008) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Tác động của chính sách thương mại chung EU tới quan hệ thương mại Việt Nam - EU
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581