Chi tiết về Tác giả

KHẮC NAM, HOÀNG

  • S. 3 (2010) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Quan hệ Chính trị, kinh tế của Đức vói Đông Bắc Á
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Một số yếu tố địa – chính trị của Việt Nam: nhận thức và thực tiễn
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581