Chi tiết về Tác giả

KIM ANH, NGUYỄN

  • S. 6 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Lựa chọn mô hình giám sát tài chính quốc gia kinh nghiệm của thế giới và bài học đối với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581