Chi tiết về Tác giả

NHÂM, NGUYỄN

  • S. 10 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu - sự phẩn ánh của các nước lớn
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581