Chi tiết về Tác giả

QUANG THUẤN, NGUYỄN

 • S. 7 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Khủng hoảng kinh tế ở Liên Minh Châu Âu: Tác động và giải pháp ứng phó
  Toàn văn  PDF
 • S. 12 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Chính sách cạnh tranh của liên minh Châu Âu trong thúc đẩy tự do hoá thương mại toàn cầu.
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2010) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
  Về mô hình phát triển xã hội Thuỵ Điển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Một số định hướng cơ bản phát triển quan hệ Việt Nam - EU giai đoạn 2011-2020
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581