Chi tiết về Tác giả

Khánh Vân, Nguyễn

  • S. 5 (2012) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Kế hoạch Grenelle về môi trường trong chiến lược tăng trưởng xanh ở Pháp.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581