Chi tiết về Tác giả

Như Đến, Nguyễn

 • S. 3 (2011) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Một số điều chỉnh cơ bản của Cộng hoà Séc hướng tới hội nhập Liên minh Châu Âu.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2008) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Vài nét về du lịch Tây Ban Nha
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2009) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Vài nét về chính sách nông nghiệp chung của Liên minh Châu Âu.
  Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581