Chi tiết về Tác giả

NHUNG, PHƯƠNG

  • S. 9 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
    Bức tranh phúc lợi xã hội ở Châu Âu hậu khủng hoảng nợ công
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581