Chi tiết về Tác giả

NGUYỄN TUYÊN, TRẦN

 • S. 10 (2010) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
  Vương quốc Anh và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Liên minh Châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2010) - KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU
  Kinh nghiệm Thuỵ Điển phát triển Khoa học Công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lương cao
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581