Chi tiết về Tác giả

NHUẬN KIÊN, TRẦN

  • S. 1 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam một số vấn đề và giải pháp
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2013) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Cải cách kinh tế mở một số nước Đông Âu và đổi mới kinh tế ở Việt Nam: Nghiên cứu so sánh
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581