Chi tiết về Tác giả

Nguyễn Tuyên, Trần

  • S. 8 (2011) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 10.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Tình hình Cộng hòa Liên bang Đức và quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Đức hiện nay.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581