Chi tiết về Tác giả

Nguyệt Minh Thu, Trần

  • S. 1 (2008) - LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU
    Phát triển xã hội: một số quan điểm và kinh nghiệm từ châu Âu
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581