Chi tiết về Tác giả

KHÁNH VINH, VÕ

  • S. 6 (2009) - CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU
    Một số vấn đề mang tính nguyên tắc của nghiên cứu xung đột xã hội và đồng thuận xã hội ở phương diện thực tiễn
    Toàn văn  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581