Chi tiết về Tác giả

Quang Huy, Vũ

  • S. 10 (2011) - QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU
    Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581