Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(112) (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn khi thế chiến thứ nhất bùng nổ/The first days of World War I in Saigon

Nguyễn Đức Hiệp

Tóm tắt


Cách đây đúng 100 năm khi thế chiến thứ nhất khởi màn bắt đầu từ Âu Châu ở mặt trận miền Tây vào đầu tháng 8 năm 1914, ở Sài Gòn lúc này là thuộc địa của Pháp đã chứng kiến những sự kiện đặc trưng dân tộc chủ nghĩa, đặc biệt xảy ra vào ngày 06/8/1914, giữa hai nước tham chiến Pháp và Đức mà ngày nay ta khó có thể tưởng tượng có thể xảy ra được. Sự thù hận dân tộc bộc lộ không kiềm chế với sự bất công mà nạn nhân là những kiều dân Đức vô tội. Họ là những nhà kỹ nghệ, kỹ sư, thương gia đã sống ở Sài Gòn trong nhiều năm và làm việc trong các lãnh vực sản xuất, dịch vụ thương mại hàng hải, bảo hiểm, xuất nhập khẩu v.v...

Những sự kiện trong thời gian này mà lịch sử ít ai biết được mô tả lại trong bài này để chúng ta nhớ lại là bất kỳ trong cuộc chiến tranh nào thì người dân ở hai chiến tuyến là những người gánh chịu thua thiệt nhất. Đó là chưa kể vài năm sau, rất nhiều người Việt không dính dáng gì đến cuộc chiến tranh đã bị chính quyền thuộc địa Pháp gởi qua Âu Châu làm việc ở các nhà máy và tham gia những trận đánh khốc liệt ở mặt trận miền Tây.

ABSTRACT

One hundred years ago, in early August 1914 when World War I started in the western front of  Europe, Saigon, a French colony at that time, witnessed the events related to characteristics of nationalism happening on 6 August 1914 between two warring countries, France and Germany, that it is hard to imagine this could happen today. Racial hatred unbridledly exposed and victims were innocent German nationals. They were industrialists, engineers, businesspeople living in Saigon for many years and worked in the areas of manufacturing, commercial and maritime services, insurance, import and export, etc...

The little known events described in this article help us know that only people suffer most in any war, quite apart from the fact that some years later many Vietnamese people who were not related to war were sent to Europe to work in the factories or directly engage in fierce battles in the western front.


Toàn văn: PDF