Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(137) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”./The New Policy of Xi Jinping and One Belt One Road.

Lê Vĩnh Trương

Tóm tắt


Chính sách mới về kinh tế của Trung Quốc do Tập Cận Bình chủ xướng bao gồm 3 nội dung lớn: Thủy đạo Vàng, Khu Mậu dịch Tự do Thượng Hải và Một vành đai - Một con đường (One Belt One Road - OBOR). Trong đó, OBOR được xem là chiến lược hướng ngoại nhằm phát triển kinh tế, quân sự, địa chính trị… mở đường cho Trung Quốc trỗi dậy thành cường quốc hàng đầu thế giới. Bài viết trình bày tổng quan về Chính sách mới (Tân chính) đầy tham vọng của Trung Quốc, đồng thời cũng giới thiệu một số ý kiến phân tích, nhận định của các học giả quốc tế đối với các chính sách ấy. Cuối cùng là phần nhận xét của tác giả về ảnh hưởng và thế ứng xử của Việt Nam trước chiến lược Một vành đai - Một con đường của Trung Quốc.
ABSTRACT
THE NEW POLICY OF XI JINPING AND ONE BELT ONE ROAD
The new economic policy of China initiated by Xi Jinping consists of three major themes: Golden Trails, Shanghai Free Trade Area and One Belt One Road (OBOR). OBOR is seen as an outward-oriented strategy for economic, military and geopolitical development… that paved the way for China to emerge as the world's great power. The article presents an overview of China's ambitious new policy and also introduces a number of international analysts' opinions and comments on those policies. Finally, the author's remarks on the influence of the One Belt, One Road strategy by China on Viet Nam and Vietnam’s reaction to it

Toàn văn: PDF