Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(144) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Học thuyết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương./Indo-Pacific Theory.

Lê Vĩnh Trương

Tóm tắt


Bài viết tổng hợp thông tin và phân tích sơ bộ học thuyết Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Theory - IPT) do Mỹ - Nhật khởi xướng nhằm đối kháng lại Sáng kiến Vành đai và Con đường (Belt and Road Initiative - BRI) của Trung Quốc.Theo tác giả, BRI tuy được tuyên bố là một sáng kiến phát triển kinh tế, nhưng trên thực tế lại bao hàm nhiều diễn tiến quân sự, chính trị của Trung Quốc, đặc biệt việc quân sự hóa các đảo ở Biển Đông và liên doanh xây dựng các cảng đa năng trong tầm sử dụng của Bắc Kinh. IPT là các trao đổi giữa Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, đặt nặng hơn về an ninh và thể hiện một số cuộc thao dượt, tập trận của các nước này với các nước trong vành đai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Cả BRI và IPT đều đi qua không chỉ cửa ngõ Việt Nam mà còn vào tận mạch máu kinh tế, địa-chính trị của đất nước. Tận dụng các quan hệ song phương với Mỹ, Nhật, Ấn, Úc và với các nước trong vành đai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dù cho học thuyết này được triển khai ở nhiều mức độ chính là cách giúp Việt Nam đề kháng hiệu quả nhất các tác động mạnh bạo của Trung Quốc, kể cả các ý đồ nằm bên ngoài chiến lược BRI của họ.
ABSTRACT
INDO-PACIFIC THEORY
The article recapitulates and initially analyzes Indo-Pacific Theory (IPT) started by the U.S and Japan to encounter the Belt and Road Initiative (BRI) of China. According to the author, although the BRI was considered as an economic development initiative, in fact, it involved many of China's military and political developments, particularly the militarization of islands in the East Sea and joint ventures to build multi-purpose ports within reach of Beijing. Indo-Pacific Theory consists of exchanges among the United States, Japan, India, and Australia, focusing on  security issues and military exercises with the countries in the Indian-Pacific Rim. Both BRI and IPT not only enter the gateway of Vietnam, but also penetrateits economic and geo-politicissues. Taking advantage of bilateral relations with the United States, Japan, India, Australia, and with the countries in the Indian -Pacific rim is the most effective way to encounter China’s aggressive impact, including the plots beyondits BRI strategy.

Toàn văn: PDF