Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(148) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đình Hội lưỡng nguyên Nguyễn Cửu Trường (1805-1853): Bậc danh thần trứ nghiệp triều Nguyễn./Nguyễn Cửu Trường (1805-1853): The prominent mandarin in the Nguyễn dynasty.

Võ Vinh Quang

Tóm tắt


Họ Nguyễn Cửu làng Vân Dương sản sinh ra nhiều người con ưu tú, làm rạng danh cho dòng tộc, xứng đáng là gia tộc “nhất môn trung nghĩa, vạn cổ huân danh”. Bên cạnh truyền thống về võ công, cự tộc này còn xiển phát về mặt văn trị. Đại diện tiêu biểu nhất về tài năng văn học chính là Đình Hội lưỡng nguyên Nguyễn Cửu Trường (1805-1853). Ông không chỉ công danh hiển đạt, bảng vàng nêu gương, được lưu danh sử sách, mà còn có công lao rất lớn đối với dòng tộc Nguyễn Cửu. Bài viết này lược khảo về cuộc đời và sự nghiệp của vị trí thức tiêu biểu của tộc Nguyễn Cửu này, nhằm khắc họa chân dung Hoàng giáp Nguyễn Cửu Trường một cách tương đối toàn vẹn.
ABSTRACT
NGUYỄN CỬU TRƯỜNG (1805-1853): THE PROMINENT MANDARIN IN THE NGUYỄN DYNASTY
The Nguyễn Cửu Family in Vân Dương village is famous for having many distinguished members, deserving to be “the family of loyalty and illustriousness”. Not only gaining military merits but this family is also famous for literature. The most prominent representative of literary talent members was Nguyễn Cửu Trường (1805-1853) who came first in both the Hội and Đình examinations. He not only got credit which was named in history but also contributed a lots to the Nguyễn Cửu family. This article summarizes his life and career in order to depict the typical intellectual of the Nguyễn Cửu family in a relatively complete way.

Toàn văn: PDF