Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(76) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cà phê chồn/Kopi Luwak Coffee

Võ Quang Yến

Tóm tắt


Cà phê là một thức uống bắt nguồn từ bên nước Ethiopie, lúc đầu được phát triển ở các nước Ai  Cập, Thổ Nhĩ Kỳ... dần dần phổ biến qua châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi, rồi  được đem trồng ở châu Á. Hai loại cà phê có tiếng nhất là Coffea arabicaCoffea robusta, loại sau được trồng nhiều ở nước ta. Có nhiều cách pha cà phê nhưng người Ý có những cách pha chế cà phê ngon nhất, từ đấy có nhiều tên espresso, capucinno, frappucino…

Gần đây, trên thị trường còn thấy có một loại cà phê ngon, đắt tiền vì hiếm có, đó là cà phê cứt chồn, pha với nhân hột đã từng được con cầy vòi đốm Paradoxurus hermaphroditus ăn rồi thải ra ngồi. Có tiếng trên thế giới cùng với cà phê chồn Tây Nguyên ở nước ta là cà phê Kopi Luwak bên Nam Dương. Theo GS Massimo Marconi, những enzym tiêu hóa trong dạ dày chồn đã tác dụng lên nhân hột, phân giải những protein sau nầy khi rang tác động với những chất đường và gây ra hương vị mới.

ABSTRACT

Coffee is a drink coming from Ethiopie anh know now in the word with the Italian name espresso, capucinno, frappucino… among several others preparation methods. The two distinguish coffee-shrub are Coffea arabica and Coffea robusta, the last one cultivate in Vietnam which becomes one of the great producer lands in the world.

One exotic is Indonesia’s Kopi Luwak coffee or Vietnamese Tây Nguyên’s  coffee which in as famous for its method of prossessing as it is for its flavour. The civet Paradoxurus hermaphroditus eats coffee berries. The indigestible bean passes through the stomach and gastrointestinal tract, and is eliminated. According to Prf Massimo Marconi, the proteins in the bean are altered by the intrusion of the gastric juices and the result is the difference of flavour.


Toàn văn: PDF