Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(75) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cù Lao Chàm, điểm dừng chân của thương thuyền quốc tế/Chàm Island, Place for Stopovers of International Trading Ships

Võ Văn Hoàng

Tóm tắt


Cù Lao Chàm là một quần đảo gồm có 7 đảo lớn nhỏ trên biển Đông, cách cửa Đại 15km, ngày nay là xã đảo Tân Hiệp thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Do vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, nên suốt trong một thời gian dài từ thế kỷ thứ V-XVIII, Cù Lao Chàm là một điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường hàng hải quốc tế, là một trong những thương cảng sôi động vào bậc nhất ở khu vực đông nam châu Á.

ABSTRACT

         Chàm island is actually a group of seven islands of different sizes. It is located in the East Sea, off the coast of Quảng Nam, 15km away from Đại estuary. Today the island is Tân Hiệp island commune of Hội An city, Quảng Nam province. Thanks to its favourable geographical site and natural conditions, the island was in the old days an important site for the stopovers of trading ships on the international sea route. The place was also one of the most busy commercial port of South East Asia.


Toàn văn: PDF