Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(74) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on The Antiquities in The Mekong Delta (Part III)

Phạm Hy Tùng Bách

Tóm tắt


Trong bài này tác giả giới thiệu thêm một đầu tượng hài nhi bằng đồng đỏ, đúc rỗng và dự đoán có thể là tượng của hoàng tử Siddhartha lúc sơ sinh, sau này trở thành Đức Phật và cho rằng tác phẩm này mang phong cách Ấn Hy. Tiếp đó là một mảnh phù điêu thể hiện một người đàn ông Nam Ấn mặc trang phục trước thời Gupta (trước thế kỷ IV sau CN) trèo trên cây đào lộn hột và cho rằng đây là bằng chứng cho thấy loài cây này được di thực từ Ấn Độ vào Việt Nam đầu CN.

Ngoài ra tác giả đưa ra một vài lý lẽ cho rằng một số tượng người tìm thấy ở đồng bằng Cửu Long mang đậm phong cách La Mã, Hy Lạp, Ấn Độ thời cổ đại là do nghệ nhân các xứ sở này di thực đến đồng bằng Cửu Long và làm ra chúng ở vùng đất này.

Xen kẽ trong bài viết có đưa ra ví dụ về sai sót của số ít các nhà khảo cổ học trong nước, nước ngồi khi họ thẩm định cổ vật Óc Eo.

ABSTRACT

Here the author introduces a hollow bronze statue of a child’s head, and believes that it is the infantile image of Prince Siddhartha who later became the Buddha, He is convinced that this statue bears the Indo-Greek sculptural style. Next, he mentions a relief found in the Mekong Delta depicting a man from South India wearing clothings typical of times before the Gupta Epoch (before the 4th century AD) and believes that the Vietnamese’ production of cashew at present might be associated to the possibility of the transfer of this kind of tree from India to Vietnam in the beginning of the Christian Era.

Besides, he also puts forward his argument that the reason for some of the statues found in the Mekong Delta to bear deep imprints of Roman, Greek, and Indian style is that artists from the relevant nations moved to the place and produced them there. Here and there in the article we also find examples of mistakes made by a few archaeologists in and outside the nation in their judgement on antiques found in Óc Eo.

 


Toàn văn: PDF