Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(72) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách ăn Tết của người đạo Cao Đài/The Way Caodaists Celebrate the Lunar New Year

Dũ Lan Lê Anh Dũng

Tóm tắt


Ngoài việc đón năm mới tại gia đình, tín đồ Cao Đài còn cùng nhau tổ chức một cái tết chung trong họ đạo của mình. Lễ tất niên thường tổ chức sau ngày đưa ông Táo (23 tháng Chạp âm lịch). Các nghi thức tôn giáo được giản lược, phần chủ yếu là sinh hoạt văn nghệ và tiệc nhẹ với các món chay tự làm. Tín đồ cúng giao thừa tại thánh thất trong lúc ở nhà đã có người cúng giao thừa. Khi tín đồ từ thánh thất quay về sẽ tự xông nhà. Trong ba ngày xuân các tín đồ đến thánh thất để tiếp khách đến thăm. Một số khác chia ra thành nhiều nhóm đi chúc tết các họ đạo khác, tôn giáo bạn. Tín đồ trở lại thánh thất sinh hoạt vào mùng 8 âm lịch, nhằm dâng lễ Vía Trời vào giờ Tý đầu ngày mùng 9 tháng Giêng. Rất nhiều tín đồ (không phân biệt chi phái) còn đổ về Tòa thánh Tây Ninh để dự lễ Vía Trời. Một số họ đạo họp mặt đầu năm vào sáng mùng 9 để nghe thuyết minh giáo lý.

ABSTRACT

        While celebrating the lunar new year or Tết at home, Caodaists also celebrate Tết in their own parishes as well. A year-end party is held after the Kitchen God day, i.e. the 23rd day of the 12th lunar month. Religious rites are less emphasized than the main part of the party in which the participants play music, sing songs, recite poems, etc. and then enjoy their home-made vegetarian dishes. In New Year’s Eve, Caodaists make offerings at their temples while their relatives do the same at home. After the ceremony at the temples they return home as the first visitors of the new year. During the first three days of the lunar new year, several Caodaists are present at their temples to welcome visitors. Several groups of Caodaists visit other Caodai temples and other religious oganizations. On the 8th day of the 1st lunar month, they return to their temples for usual activities and prepare for God’s birthday anniversary at the Rat hour of the next day. Many Caodaists of different branches or churches also rush to the Tây Ninh Holy See to celebrate God’s birthday anniversary there. In some parishes, Caodaists gather on the 9th day of the first lunar month to listen to sermons.


Toàn văn: PDF