Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(65) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thử bàn về chiến lược chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi/A discussion on King Lê Lợi’s strategy and tactics against the Ming dynasty army

Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt


Thông qua bộ sử Minh thực lục của Trung Hoa và bộ Đại Việt sử ký toàn thư của nước ta, tác giả bàn về chiến lược, chiến thuật chống quân Minh của vua Lê Lợi, người anh hùng áo vải đất Lam Sơn, vào đầu thế kỷ thứ 15. Với chiến lược tạm gọi là “nhảy cóc và chẹn đường tiếp viện”, Lê Lợi đã đánh quân Minh vào năm 1427, giành lại độc lập cho đất nước. Gần 600 năm sau, cũng với một chiến lược tương tự như vậy, vị tướng nổi danh của quân đội Mỹ là Douglas MacArthur đã áp dụng để chiến thắng quân Nhật tại các quần đảo ở Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ 2 và đổ bộ vào đảo Nhân Xuyên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

ABSTRACT 

 Through the book Minh thực lục  [A Truthful History of the Ming Dynasty] of China and the book Đại Việt sử ký toàn thư [An Overal History of Đại Việt] the author discusses the strategy and tactics against the Ming dynasty army in the early 15th century of King Lê Lợi, a hero coming down from the poor social class. By means of his tactics so called “leap-frogging and holding off the reinforcements”, King Lê Lợi defeated the Ming forces in 1427, reestablishing our national independence. Almost 600 years later, the celebrated US general, Douglas MacArthur, applied the same tactics to conquer the Japanese forces around the islands in the Pacific Ocean in the Second World War and made a landing at Inchon Island in Korea war.