S. 7(96) (2012)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Cương vực Việt Nam qua các sách dạy lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm/Vietnam’s border in Vietnamese history textbooks written in Chinese and “Nôm” scripts Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hường 3-15
Những ấn phẩm chính viết về tác phẩm "Kỹ thuật của dân Nam" trong hơn trăm năm qua/Major publications written about the book "Technique du peuple annamite" (Mechanics and crafts of the Annamite) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Minh, Nguyễn Mộng Hưng 16-45
Lê Duy Kỳ (1766-1793): đáng thương hay đáng trách? (Tiếp theo)/Lê Duy Kỳ (1766-1793) - Being pitied or condemned? (Continued) Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 46-58

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Nguyên bản sách Địa dư đồ khảo/Original copy of the book Địa dư đồ khảo (The book of “Geography map references”) Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 59-64
Địa đồ lịch sử Trung Hoa liên quan đến biển Đông Nam Á/Historical maps of China related to the Southeast Asian Sea Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 65-82

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Quần thể di tích Huế với tác động của biến đổi khí hậu/The complex of Huế monuments under the impact of climate change Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Anh Vân 83-92
Đánh giá tổng hợp về hạn hán ở tỉnh Thừa Thiên Huế/General assessment on drought in Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt 93-97

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Cúng đình ở Nam Bộ/Communal house worshipping ceremony in Southern Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hiệp 98-107

TRAO ĐỔI

Lược khảo về các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” cùng những nhầm lẫn tai hại/Survey on the name of “academy” and the title of “academician” and the disastrous misunderstandings Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Chiến 108-125
Con đường bình thường của các đồng tiền “An Nam”/The ordinary appearance “Annam” coins Tóm tắt PDF
Tạ Chí Đại Trường 126-136

TƯ LIỆU

Đại Nam Thực lục Chính biên Đệ thất kỷ, quyển Thủ/The Annals of Đại Nam [The Main Part], The Seventh Reign, the Preliminary volume Tóm tắt PDF
Cao Tự Thanh 137-144
Thuộc viên Thái y viện năm đầu triều Minh Mạng qua một tài liệu châu bản/Members of the Institute of Royal Physicians in the first regnal year of Emperor Minh Mạng in an official document. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dương 145-151