S. 1(118) (2015)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Một bước tìm về nguyên tác Truyện Kiều: Khảo luận về các thành ngữ “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng”/A step of returning to the original of The tale of Kiều investigating into two proverbs  “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng” Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Chiến 2
Đề cao đạo lý làm người dựa trên điển tích Trung Hoa-Một xu hướng sáng tác trong các tác phẩm Tài tử Nam Bộ/Enhancing human morality based on Chinese classic references - a trend of composing Southern folk music and songs Tóm tắt PDF
Huỳnh Công Tín 19
Vị trí của văn học Champa trong lịch sử văn học Việt Nam/Position of the literature of Champa in the literary history of Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyễn Phạm Hùng 26

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Khảo cứu tờ bằng Lý Sơn: Văn bản, hiệu điểm và dịch thuật/Research on the royal certificate in Lý Sơn: Writing, punctuation and translation Tóm tắt PDF
Trần Trọng Dương 38

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hồ chứa thủy điện đến chế độ khí hậu-thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế/Impact of climate change and hydropower reservoirs on the climate and hydrologic regime of Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Phạm Văn Chiến 58

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Thống kê thành phần loài thực vật bậc cao có giá trị dược liệu ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Listing of species of vascular plants with medicinal value in Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Thới Trung, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, Hồ Thị Cẩm Giang 65

TRAO ĐỔI

Góp phần minh giải văn tự và tên gọi của chiếc bảo ấn truyền quốc “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”/A contribution to the interpretation of the script and name of the royal seal of “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo” Tóm tắt PDF
Võ Vinh Quang 70
Về một số danh xưng thời chúa Nguyễn (Trao đổi với nhà nghiên cứu Đinh Văn Tuấn)/About some names under the Nguyễn Lords (A discussion with researcher Đinh Văn Tuấn) Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Huy 79

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Sông Bồ và cái tên của nó/Bồ river and the origin of its name Tóm tắt PDF
Phan Thuận An 86

TƯ LIỆU

Thêm một tư liệu quý giá thời chúa Nguyễn: Văn bia Chiêu phi Nguyễn Thị Ngọc Liên (do Hương Danh hầu Nguyễn Đăng Thịnh soạn)/Another precious document under the Nguyễn Lords: Epitaph on the tombstone of the royal concubine Nguyễn Thị Ngọc Liên Tóm tắt PDF
Võ Vinh Quang 90