S. 8(134) (2016)

Mục lục

Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT

(Tập Hai: Từ năm Quý Mùi 1883 đến năm Mậu Tý 1888)
 
Lời toàn soạn PDF
  3
Vài nét về tác phẩm Dương sự thủy mạt PDF
  5
Dương sự thủy mạt (bản dịch tiếng Việt) PDF
  14
Nguyên tác Hán văn PDF
  89
Tổng mục lục Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển năm 2016 PDF
  159