S. 3(137) (2017)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Hình ảnh Mẫu Liễu và phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX: Trường hợp trí thức khoa bảng Trần Tán Bình với câu đối dâng năm 1922 cho đền Cổ Lương./Image of Mother Liễu and National Movement in the Early 20th century. The case of academic Trần Tán Bình and par Tóm tắt PDF
Chu Xuân Giao 3
Tiếp biến văn hóa Việt - Hoa qua tín ngưỡng Ngũ Hành nương nương ở Nam Bộ./Vietnamese - Chinese Acculturation viewed from the Belief of Worshipping Ngũ Hành nương nương in the South. Tóm tắt PDF
Lê Công Lý 22
The Belief of Worshipping Goddess of Fire in the South./Tín ngưỡng thờ Bà Hỏa ở Nam Bộ. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lợi 35
Hát bóng rỗi và tín ngưỡng nữ thần ở Nam Bộ./Bóng rỗi singing and the Belief of Worshipping Goddesses in the South. Tóm tắt PDF
Lê Hải Đăng 43
Đặc điểm gia đình và dòng họ của người Ta Ôi ở Thừa Thiên Huế./The characteristics of family and clan of the Ta Ôi people in Thừa Thiên Huế province. Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Khánh Phong 50

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Nếp cẩm nếp than./Nếp cẩm and nếp than (violet glutinous rice and black glutinous rice). Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hiển 65

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Sử dụng côn trùng nước và một số nhóm động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá nhanh chất lượng nước mặt Sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tóm tắt PDF
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Mai Phú Quý 80

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Quan điểm của Nhật Bản tại Biển Đông và hàm ý đối với chiến lược của Trung Quốc./Japan’s Stance on the East Sea and Its Implication towards Chinese strategy. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Minh 88
Chính sách mới của Tập Cận Bình và “Một vành đai - Một con đường”./The New Policy of Xi Jinping and One Belt One Road. Tóm tắt PDF
Lê Vĩnh Trương 99

TRAO ĐỔI

Ba kiểu chương trình học và sự lựa chọn cho giáo dục nước ta./Three types of curriculum and option for our education. Tóm tắt PDF
Lê Vinh Quốc 113

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Hà Tông Quyền qua Mộng dương tập./Hà Tông Quyền with Mộng dương tập (Dream on the Sea) Tóm tắt PDF
Phạm Quang Ái 118

TƯ LIỆU

Một tài liệu Châu bản về việc xin làm Y sinh Thái Y Viện dưới đời vua Minh Mạng./A Document on applying for Medical Apprenticeship in the Royal Medical Institute under Minh Mang’s reign. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Dương 134