S. 2(145) (2018)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Huỳ nh Tịnh Của và Đại Nam Quấc âm tự vị./Huỳnh Tịnh Của with Đại Nam QuẤc âm tự vị Tóm tắt PDF
Trần Văn Chánh 3
Giải thích một số từ Việt cổ trong kinh của Minh Lý đạo và Phật giáo Hòa Hảo./Explaining somme archaic Vietnamese words in the scriptures of Minh Lý đạo and Hòa Hảo Buddhism. Tóm tắt PDF
Huệ Khải 26
Giao thương nội địa giữa khu vực Đông Bắc Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc vào nửa sau thế kỷ XVII./Internal trade between the Northeast region of Vietnam and Guangxi - China in the second half of the 17th century. Tóm tắt PDF
Yoshikawa Kazuki 42
Về mạng lưới giao thương miền ngược - miền xuôi ở Trung Bộ: Suy nghĩ lại "Mô hình trao đổi hàng hóa ven sông" của Bennet Bronson qua dẫn liệu khảo sát nhân học dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế./On the highland-lowland exchange network in Central Vietnam:... Tóm tắt PDF
Trần Kỳ Phương, Rie Nakamura 56

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

pha trộn tín ngưỡng trong Hò Bả trạo ở Nam Trung Bộ. /The mixture of beliefs in Bả trạo singing performance in the South Central coast of Vietnam. Tóm tắt PDF
Phan Thuận Thảo 71

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Một số vấn đề về việc triển khai ISO điện tử tại các cơ quan hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế./Some issues on developing ISO e-system in administrative agencies in Thừa Thiên Huế Province. Tóm tắt PDF
Trần Quốc Thắng, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Phước Bình 82
Thực trạng phát triển nghề nấu dầu tràm ở Thừa Thiên Huế./Current development of cajuputi oil processing in Thừa Thiên Huế Province. Tóm tắt PDF
Đinh Văn, Lê Phú 96
Phóng sự ảnh: Quy trình chiết xuất tinh dầu tràm Huế./Reportage photos: Extraction processing of cajuputi essential oil PDF
Đinh Văn, Lê Phú 106

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Mạch nguồn văn hóa Bến Tre./Cultural sources of Bến Tre. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lợi 110

TRAO ĐỔI

Quang Trung thật, Quang Trung giả: Bàn thêm về phái đoàn Đại Việt sang Trung Hoa năm Canh Tuất (1790)./Real of fake Quang Trung: further discuss on the delegation of Đại Việt kingdom to China in the year of Dog (1790). Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 120

TƯ LIỆU

Thư tịch Hán Nôm về Đinh Tiên Hoàng và nhà Đinh./Sino-Nôm documents on King Đinh Tiên Hoàng and the Đinh Dynasty. Tóm tắt PDF
Đinh Khắc Thuân 138