S. 5(82) (2010)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Giá trị và ý nghĩa di sản tư tưởng của Phan Bội Châu trong nghiên cứu chủ thuyết phát triển Việt Nam hiện nay/Value And Significance of Phan Bội Châu’s Idealistic Heritage in Research on the Doctrine Development of Vietnam at Present Tóm tắt PDF
Chương Thâu 3-17
Lăng mộ hoàng gia thời Nguyễn tại Huế/Royal Tombs of the Nguyễn Dynasty in Huế Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hải 18-30
Lăng Tự Đức - thêm một số công trình phối thuộc cần được bảo vệ/Tự Đức Tomb - Some Subordinate Relics should be Preserved Tóm tắt PDF
Phạm Thanh, Huỳnh Thị Anh Vân 31-35

BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Thủy quân thời Gia Long và Minh Mệnh với công tác tuần tra kiểm soát vùng biển, đảo/The Navy Under the Gia Long and Minh Mệnh’s Reign with Their Patrol Work and Control Over the Sea and Islands Tóm tắt PDF
Bùi Gia Khánh 36-49

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Làng ớt Espelette/Espelette, The Capsicum Village Tóm tắt PDF
Võ Quang Yến 50-55
Bọ xít hút máu-mối quan tâm của chúng ta/Blood-sucking Bug - Our Concern Tóm tắt PDF
Lê Trọng Sơn, Lê Thế Lương 56-66
Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế/Growth and Nutrition Characteristics of Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) in Coastal Zone of Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Võ Văn Phú, Lê Thị Đào, Nguyễn Thị Tường Vi 67-74
Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vị khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Isolating and Evaluating Initially Some Rhizobia Strains which are Symbiosis Inside Root Nodules of Peanuts in Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Trần Thị Xuân An, Nguyễn Bá Hai, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân, Lại Viết Thắng, Trương Thị Diệu Hạnh 75-80

CỔ VẬT VIỆT NAM

Đôi điều về minh văn trên ông bình vôi/About the Inscriptions on Vietnamese Lime-pots Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Minh, Nguyễn Mộng Hưng 81-94

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dưỡng - người chiến sĩ hòa bình/Doctor Nguyễn Văn Dưõng - A Soldier for Peace Tóm tắt PDF
Phan Văn Hoàng 95-99
Bún từ Bắc vô Nam/Bún (Rice Vermicelli) - From the North to the South Tóm tắt PDF
Phanxipăng . 100-114

TRAO ĐỔI

Đi tìm lý giải khoa học về con số hơn bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam/On Finding Scientific Explanation of Over 4.000 Years of Vietnamese History Tóm tắt PDF
Phan Anh Dũng 115-123

TƯ LIỆU

Khái quát về Thanh thực lục và sách Thanh thực lục: quan hệ Thanh-Tây Sơn (Cuối thế kỷ XVIII-đầu thế kỷ XIX)/An Overview of Qing Shi-lu (Annals of the Qing Dynasty) and the Book Qing Shi-lu: Qing-Tây Sơn Relations (Late 19th- Early 20th Century) Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 124-135