S. 4(69) (2008)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Cư dân trong vùng di tích: Lịch sử, hiện trạng và những ảnh hưởng đối với môi trường và chính sách phát triển của Thừa Thiên Huế/Inhabitants in the Relic Area: History, Contemporary Situation and Impact on Environment and Development Policy of T.T.Huế Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hải 3-17
Xu hướng biển đổi văn hóa của các tộc người thiểu số ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay/Contemporary Trend Toward Cultural Changes of Ethnic Groups in Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Mạnh 18-25
Các thể dạng, thể thơ của câu đố người Việt/Poetry Forms and Metres of Vietnamese Riddles Tóm tắt PDF
Triều Nguyên 26-35
Tương quan Xiêm-Việt cuối thể kỷ 18 (Tiếp theo)/The Siam - Vietnam Relationship in the Late 18th Century (Continued) Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 36-49
Dấu ấn chương thời Tây Sơn trên văn bản Hán Nôm Huế (Tiếp theo)/The Dynastic Seal of the Tây Sơn Monarchy on the Chinese and Nôm Texts of Huế (Continued) Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Lưu 50-60
Quốc ấn từ An Nam quốc vương đến Việt Nam quốc vương/The Change from the Seal King of Annam to the Seal King of Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 61-69

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Về các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản vùng hạ triều đầm phá Tam Giang-Cầu Hai/On Measures Against Environmental Pollution in Under-Tidal Shrimp Farming Ponds in Tam Giang - Cầu Hai Lagoons Tóm tắt PDF
Đỗ Nam, Võ Thị Tuyết Hồng 70-81

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Hoa quỳnh, nữ hoàng trong đêm/The Queen of the Night Tóm tắt PDF
Võ Quang Yến 82-87

CỔ VẬT VIỆT NAM

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long - Bài 3: Về loại hình "Ấm có vòi"/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta. Part 3: Clay Kettle with Spout of Óc Eo Culture Tóm tắt PDF
Phạm Hy Tùng Bách 88-96
Ảnh hưởng Anh quốc trên đồ sứ ngự dụng thời Minh Mạng/English Influence on Style of Royal Porcelaine under King Minh Mạng’s Reign. Tóm tắt PDF
Philippe Trương 97-101

TRAO ĐỔI

Bàn về quyển sách "Hoàng Sa-Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế" của Nguyễn Q. Thắng/Comments of the Book “Paracel and Spratly Islands, Vietnamese Territory as Viewed through International Law” by Nguyễn Q. Thắng Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 102-106
Một số ý kiến trao đổi với ông Lê Thành Lân qua bài "Ai là tác giả cuốn sách Lịch và lịch vạn niên?"/Some Comments on Lê Thành Lân’s Book "Ai là tác giả cuốn sách Lịch và lịch vạn niên?" Tóm tắt PDF
Lê Quý Ngưu 107-111

TƯ LIỆU

Nam Hải chư đảo lịch sử địa danh khảo luận (Tiếp theo)/A Study on History of Geographical Names of Islands in South China sea (Continued) Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 112-130