S. 2(61) (2007)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Đi tìm một mảnh khuyết sử qua Khâm định An Nam kỷ lược (Phần III)/Searching for a missing part of Vietnamese history through the book “Khâm định An Nam kỷ lược” (Part III) Tóm tắt
Nguyễn Duy Chính 3-20
Đàn Xã Tắc triều Nguyễn ở Huế: Lịch sử, hiện trạng và vấn đề bảo tồn/Xã Tắc temple of Nguyễn dynasty in Huế: Its history, present condition and preservation Tóm tắt
Phan Thanh Hải, Phan Thúy Vân 21-31
Tín ngưỡng phồn thực tại Việt Nam/The “Phồn thực” (Breeding fertility) belief in Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Đình Tư 32-37
Thế giới sắc màu trong ca dao/The colour-world in folk songs (Research on the system of Vietnamese words denoting colours) Tóm tắt
Trần Văn Sáng 38-44

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Hệ sinh thái rong cỏ và những thông tin còn bỏ ngỏ/Sea-grass eco-system and open information Tóm tắt
Đỗ Nam 45-52
Sự hội tụ lan rừng Việt Nam ở thành phố Huế/The convergence of forest orchid in Huế city Tóm tắt
Mai Văn Phô 53-58
Sơn truyền thống-Bản chất và khả năng hoàn thiện/Vietnamese traditional paint-formula and improvement of quality Tóm tắt
Trần Minh Đức, Bùi Thị Nghi 59-68

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Lê Thành Phương với phong trào Cần Vương ở các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa-Bình Thuận (1885-1887)/Lê Thành Phương in Cần Vương movement in Phú Yên-Khánh Hòa-Bình Thuận provinces (1885-1887) Tóm tắt
Nguyễn Quang Trung Tiến 69-81
Lòng ngưỡng mộ của Phan Bội Châu đối với cụ Phan Đình Phùng/Phan Bội Châu’s admiration towards Phan Đình Phùng Tóm tắt
Chương Thâu 82-87
Thử tìm hiểu tâm trạng của Phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường trong ngày binh biến 5/7/1885/An attempt to understand the mood of regent Nguyễn Văn Tường on the Munity 5th July 1885 Tóm tắt
Bùi Minh Đức 88-102

TƯ LIỆU

Đọc “Le Dê Thám” của Claude Gendre/Review on “Le Dê Thám” book of Claude Gendre Tóm tắt
Tuyết Trần 103-113
Bài văn bia mộ Tụ Khanh tiên sinh/The inscription of honourable gentleman Tụ Khanh Tóm tắt
Lê Nguyễn Lưu, Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 114-119
Bài ca về các cửa biển/Ocean estuary song Tóm tắt
Nguyễn Thanh Lợi 120-126