Chi tiết về Tác giả

Salmon (Phan Đăng Nữ dịch), Claudine

  • S. 1(153) (2019) - TƯ LIỆU
    Giao thương ngầm giữa Quảng Châu và Huế. Một thương vụ bí ẩn về chiếc chuông đúc năm 1693./Lack of information on trade between Canton and Huế. The mystery surrounding a bell (1693).
    Tóm tắt  PDF