Chi tiết về Tác giả

Chiến, Lê Mạnh

 • S. 2(67) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phải chăng “nạn cống vải” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722?/Is the Compulsory Lychee Tributes the Direct Cause for Mai Thúc Loan’s Uprise Againtst the Chinese in the Year 722?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(63) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Một vị thuốc bị hiểu sai/A misinterpreted medicine
  Tóm tắt
 • S. 5(64) (2007) - TRAO ĐỔI
  Thử xem xét lại các thuật ngữ “Thời đại đồng thau” và “Văn hóa đồng thau” trong các sách về lịch sử Việt Nam/A review of the terms “The Brass age” and “The Brass culture” used in historical documents about Vietnam
  Tóm tắt
 • S. 7(96) (2012) - TRAO ĐỔI
  Lược khảo về các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” cùng những nhầm lẫn tai hại/Survey on the name of “academy” and the title of “academician” and the disastrous misunderstandings
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(100) (2013) - TRAO ĐỔI
  Vài điều cần trả lời sau khi đọc bài "Khởi nghĩa Mai Thúc Loan-năm khởi đầu và kết thúc" của GS Phan Huy Lê, trên báo điện tử Văn hóa Nghệ An ngày 18/02/2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - TRAO ĐỔI
  Cớ sao đổi tên chim én thành chim nhạn?/The problem of renaming “chim én” (swallow) into “chim nhạn” (wild goose)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(108) (2014) - TRAO ĐỔI
  Một sai lầm "di truyền" qua nhiều thế hệ từ điển và hệ quả của nó trong y-dược học/An “inherent” mistake in various dictionaries and its impact in pharmaceutics
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một bước tìm về nguyên tác Truyện Kiều: Khảo luận về các thành ngữ “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng”/A step of returning to the original of The tale of Kiều investigating into two proverbs  “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một bước tìm về nguyên tác Truyện Kiều: Khảo luận về các thành ngữ “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng” (Tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - TRAO ĐỔI
  Cần phân biệt các thuật ngữ "Từ điển" và "Tự điển"/ Differentiation of the terms of “từ điển” and “tự điển”.
  Tóm tắt  PDF