Nhân lực Khoa học xã hội, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về Chiến lược phát triển Học Viện Khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020

Võ Khánh Vinh

Tóm tắt


.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X