Nhân lực Khoa học xã hội, S. 2 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài nét về Văn hóa dân gian Hàn Quốc qua truyện cổ tích

LƯU HỒNG VIỆT

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu các đặc trưng văn hóa dân gian Hàn Quốc được phản ánh qua truyện cổ tích, tập trung vào 3 đặc trưng chính: tín ngưỡng, phong tục và lễ hội. Qua phương pháp nghiên cứu liên văn bản, bằng các luận giải khoa học, tác giả đã xâu chuỗi, liên hệ làm nổi bật được mối quan hệ chặt chẽ giữa yếu tố văn hóa truyền thống Hàn Quốc với các phong tục, tập quán, tín ngưỡng…. được phản ánh trong hệ thống các truyện cổ tích Hàn.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X