S. 3 (2013)

Mục lục

KHOA HỌC XÃ HỘI

Kế thừa và phát huy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “sử dụng cán bộ” trong điều kiện hiện nay Tóm tắt PDF
NGUYỄN TÙNG LÂM
Một số nội dung trong thể chế quản lý viên chức khoa học, công nghệ ở Việt Nam và một số nước: nghiên cứu so sánh Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THU HẰNG
Áp dụng tình tiết giảm nhẹ để cho hưởng án treo và quan điểm về tình tiết giảm nhẹ “ghép” tại điểm b, khoản 1, Điều 46 Bộ luật hình sự Tóm tắt PDF
HOÀNG ĐẠT NAM
Nhận diện hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế và một số kiến nghị đối với các chủ thể trong quan hệ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển quốc tế hiện nay Tóm tắt PDF
TRẦN VĂN DUY
Di động nghề nghiệp liên thế hệ ở khu vực nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ QUYÊN
Vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý và phát triển xã hội ở địa bàn nông thôn tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THU NGA

KHOA HỌC NHÂN VĂN

Tìm hiểu lập luận trong một số tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
ĐẶNG THỊ HẢO TÂM, CAO PHƯƠNG THẢO
Chính sách sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại trong sạch vững mạnh thời Lê Thánh Tông Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOÀI VĂN
Tìm hiểu về những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh Tóm tắt PDF
TRẦN MAI ƯỚC

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

Văn hóa kinh doanh của Việt Nam và Hàn Quốc: một cách đối sánh Tóm tắt PDF
LÊ TÙNG LÂM, LÊ TRUNG KIÊN

THÔNG TIN

Lễ khai giảng nghiên cứu sinh, cao học đợt 1 năm 2013 Tóm tắt PDF
BÍCH HẠNH
Tâm lý học quản lý Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MAI LAN


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X