Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 2 (2013) Vài nét về Văn hóa dân gian Hàn Quốc qua truyện cổ tích Tóm tắt   PDF
LƯU HỒNG VIỆT
 
S. 1 (2014) Về bản thể luận pháp luật Tóm tắt   PDF
VÕ KHÁNH VINH
 
S. 1 (2012) Về Chiến lược phát triển Học Viện Khoa học xã hội giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt   PDF
Võ Khánh Vinh
 
S. 1 (2013) Về hình minh họa trong từ điển giải thích dành cho học sinh tiểu học Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ NHUNG
 
S. 3 (2013) Văn hóa kinh doanh của Việt Nam và Hàn Quốc: một cách đối sánh Tóm tắt   PDF
LÊ TÙNG LÂM, LÊ TRUNG KIÊN
 
S. 5 (2013) XÂY DỰNG “VĂN HÓA HÒA BÌNH” – ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TỒN TẠI CỦA LOÀI NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐẮC LÝ
 
S. 4 (2013) XÂY DỰNG THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BẢO ĐẢM NGUYÊN TẮC CÔNG BẰNG Tóm tắt   PDF
TRẦN MINH ĐỨC
 
S. 1 (2012) Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
VI TIẾN CƯỜNG
 
S. 1 (2012) Xã hội học pháp luật: những vấn đề cơ bản Tóm tắt   PDF
ĐINH ĐINH THỊ MAI
 
S. 1 (2012) Xu hướng và hình thức sử dụng lời thề trong giao tiếp của người Việt hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU NGA
 
S. 5 (2013) ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU HẰNG
 
S. 4 (2013) Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   Không đề
PHẠM HỒNG MẠNH
 
S. 1 (2013) Đôi nét về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ SONG HÀ
 
S. 5 (2013) ĐẠO ĐỨC MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THU NGHĨA
 
S. 2 (2013) Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh Tóm tắt   PDF
KHỔNG VĂN THẮNG
 
76 - 90 trong số 90 mục << < 1 2 3 4 


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X