Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểu nhân vật đạo sĩ và dật sĩ trong Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ

Lê Văn Tấn, Kim Ki Hyun

Tóm tắt


Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ đánh dấu một bước tiến dài của sự phát triển thể loại truyện ngắn truyền kì trung đại Việt Nam. Bằng sự kết hợp hài hòa yếu tố kì và thực, với trí tưởng tượng phong phú và bay bổng, nhà văn đã xây dựng thành công các loại hình nhân vật trong tập truyện, trong đó không thể không nhắc tới kiểu nhân vật đạo sĩ và dật sĩ mang hình bóng và tâm sự của ông. Đây cũng là nội dung chính được luận giải trong bài báo này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100