T. 59, S. 7 (2019)

Mục lục

Bài viết

Phân tích kết quả đấu thầu thuốc theo hình thức đấu thầu tập trung cấp tỉnh tại Sở Y tế Nghệ An Tóm tắt
Nguyễn Thị Xuân Phước, Nguyễn Quỳnh Hoa, Đỗ Xuân Thắng 03-07
Định lượng astragalosid IV trong cao đặc Bổ trung ích khí bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao-detector tán xạ bay hơi Tóm tắt
Bùi Hồng Cường, Hoàng Thị Hảo 07-11
Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng thời menthol và methyl salicylat trong kem thuốc bằng phương pháp sắc ký khí mao quản Tóm tắt
Phan Nguyễn Trường Thắng, Hà Minh Hiển 12-16
Xây dựng quy trình phân tích đồng phân quang học dexlansoprazol bằng phương pháp sắc ký lỏng Tóm tắt
Nguyễn Thảo Hạnh Ngân, Phan Thanh Dũng, Trần Thị Mỹ Dung, Lê Thị Thu Cúc 16-19
Định lượng đồng thời diclofenac và tạp A trong chế phẩm bằng phương pháp HPLC-DAD Tóm tắt
Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thị Ngọc Vân 20-24
Nghiên cứu tác dụng giảm đau và chống viêm của hai loài bình vôi Stephania venosa (Bl.) Spreng và Stephania viridiflavens H. S. Lo & M. Yang Tóm tắt
Hoàng Văn Thủy, Lý Thị Vân Anh, Lê Thiên Kim, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thùy Dương 24-28
Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác động chống oxy hóa, bảo vệ gan của cao chiết từ toàn thân cây cúc gai (Silybum marianum (L.) Gaertn., Asteraceae) di thực trồng tại Lâm Đồng Tóm tắt
Lê Trung Khoảng, Trần Thị Ngọc Tú, Bùi Mỹ Linh, Đỗ Thị Hồng Tươi 29-32, 42
Bốn hợp chất phân lập từ lá cây sầu đâu Azadirachta indica Jus. F., Meliaceae Tóm tắt
Đặng Xuyên Em, Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Thu Trâm, Dương Xuân Chữ 33-36
Tổng hợp và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số dẫn chất 6-cloro-2-hydrazinylbenzothiazol Tóm tắt
Phạm Hoàng Duy Nguyên, Huỳnh Văn Thống, Trương Phương 36-42
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của dinatri 2-(curcumin-O-yl)ethyl phosphat Tóm tắt
Nguyễn Văn Hải, Phạm Thị Hiền, Vũ Yến Như, Nguyễn Thị Trâm, Nguyễn Thị Hồng Thanh, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện 43-48
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất N-hydroxypropenamid mới mang khung quinazolin-4(3H)-on Tóm tắt
Đoàn Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thuận 48-51
Bổ sung loài cây thuốc hoàng liên gai lá mỏng (Berberis subacuminata C. K. Schneid.) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Quỳnh Nga, Phan Văn Trưởng, Phạm Thanh Huyền, Tô Minh Tứ, Hoàng Văn Toán, Phạm Thị Ngọc 51-54
Đánh giá hoạt tính của chế phẩm quercetin tách từ nụ hoa hòe (Sophora japonica) và lá sen (Nelumbo nucifera) Tóm tắt
Lê Huy Hoàng, Phạm Thị Phượng, Bùi Thị Vân Khánh, Hồ Bá Do, Nguyễn Quang Huy 55-58
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đông khô trong bào chế hệ tiểu phân nano piroxicam Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Anh, Bạch Thị Thu Hằng 59-62, 71
Một số hợp chất phân lập và tác dụng gây độc tế bào ung thư từ lá cây xăng máu hạnh nhân Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. Tóm tắt
Lê Nguyễn Thành, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Nam 63-66
Phân tích cơ cấu danh mục thuốc trúng thầu tại Sở Y tế Nghệ An năm 2016 Tóm tắt
Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Xuân Phước, Đỗ Xuân Thắng 66-71
Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng vi khuẩn của một số dẫn chất 5-(halogenobenzyliden)-3-(4-clorosalicylamido)rhodanin Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Bảo Hà, Huỳnh Trường Hiệp, Lê Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Tố Liên, Trương Phương 72-75
Nghiên cứu cải thiện độ tan cao đặc quả khổ qua rừng (Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thiện Hải, Trương Quốc Kỳ 75-80


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861