Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sản xuất rau theo phương pháp hữu cơ và giải pháp sử dụng đạm thực vật thay thế đạm vô cơ trong sản xuất rau tại Quảng Bình

Phạm Thị Hải Thanh

Tóm tắt


SX

Toàn văn: PDF